Obchodní podmínky


obecná ustanovení:

(1) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě shop.brit.cz, jehož provozovatelem je BŘIT s.r.o., Vnitřní 8, 602 00 Brno, IČ: 26229331 (dále jen prodávající). Podmínky blíže specifikují práva a povinnosti smluvních stran tj. prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen kupující).

(2) Nákup prostřednictvím e-shopu lze uskutečnit pouze na území České republiky.

(3) Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. dubna 2010 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky vydané před tímto datem. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

objednávka:

(1) Odeslání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

(2) Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů (označených hvězdičkou). V opačném případě nebude objednávka systémem přijata.

(3) Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou považovány za závazné. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

(4) Každá objednávka je potvrzena formou automatické zprávy zaslané na e-mailovou adresu kupujícího (uvedenou v jeho profilu).

(5) Každá objednávka obdrží referenční číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu.

(6) Pokud se vám ve webovém prohlížeči nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo vám nedorazí potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

(7) Kupující má právo zrušit objednávku v případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popř. se zboží již nevyrábí či nedodává. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato vrácena převodem na jeho bankovní účet.

termín dodání:

(1) Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů bude zboží dodání do 5 pracovních dnů. V detailu každého výrobku se zobrazuje barevně rozlišená textová informace o dostupnosti zboží. Tato informace je pouze orientační, přesný termín dodání vám vždy potvrdíme telefonicky či e-mailem.

doprava:

(1) Pokud v našem e-shopu zakoupíte zboží v hodnotě nad 5.000 Kč vč. DPH nebude vám účtováno poštovné. U objednávek do 5.000 Kč bude účtován manipulační poplatek ve výši 121 Kč.

(2) Zásilky zasíláme prostřednictvím služby Obchodní balík České pošty, u které je garantováno dodání do 24 hodin od podání.

(3) Místem doručení zboží je adresa doručení, kterou kupující uvedl při objednávání zboží resp. je uvedena v jeho profilu.

(4) Pro zákazníky z okolí Brna nabízíme možnost osobního odběru v místě naší provozovny BŘIT s.r.o., Štolcova 58a, 618 00 Brno, otevírací doba 7.00-16.30 hod.

(5) V případě zaslání zboží je kupující povinen překontrolovat neporušenost obalu a obsah zásilky, zda nevykazuje zjevné znaky poškození. Případné poškození je třeba řešit s přepravcem a zároveň informovat provozovatele e-shopu.

(6) Kupující bere na vědomí, že v případě nadměrných zásilek (nad 30 kg) bude jeho objednávka rozdělena na několik dílčích dodávek.

platba:

(1) Platbu za zboží je možné provést následujícími způsoby:

 • - dobírkou – v případě zaslání zboží na dodací adresu uvedenou v objednávce
 • - bankovním převodem – pouze pro dlouhodobé zákazníky, viz odst. (2)
 • - v hotovosti – v případě osobního odběru na provozovně prodávajícího

(2) Platbu bankovním převodem je možno žádat pouze v případě opakovaných objednávek s minimálním odběrem v hodnotě 20.000 Kč bez DPH za posledních 12 měsíců.

(3) Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho převzetí a úplném zaplacení.

odstoupení od smlouvy:

(1) Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000Sb.

(2) V případě odstoupení od smlouvy se tato od počátku ruší. Prodávající a kupující si navzájem vrátí veškerá přijatá plnění.

(3) K odstoupení od smlouvy dojde, pokud kupující vrátí zboží do zákonné lhůty 14-ti dnů zpět prodávajícímu - buď osobně nebo zasláním na adresu provozovny prodávajícího a to i bez udání důvodu.

(4) Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést číslo daňového dokladu a číslo účtu kupujícího, na který mu bude zaslána zpět zaplacená částka za zakoupené zboží, kterou je prodávající v odůvodněných případech oprávněn snížit o skutečně vynaložené náklady spojené s jeho vrácením.

(5) Aby bylo odstoupení od smlouvy platné, musí vrácené zboží splňovat tyto podmínky:

 • - musí být v původním nepoškozeném obalu
 • - nesmí být použité
 • - nesmí být poškozené
 • - musí být kompletní tj. vč. příslušenství, návodu k obsluze apod.

(6) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět na jeho adresu.

(7) Zaplacenou kupní cenu je prodávající v případě odstoupení od smlouvy povinen vrátit kupujícímu v termínu 30 dnů od data odstoupení.

(8) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží speciálně upraveného dle jeho požadavků.

záruční podmínky:

(1) Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje tj. data vystavení daňového dokladu.

(2) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným či nepřiměřeným zacházením, nebo způsobeným vnějšími okolnostmi. Záruka se také nevztahuje na poškození způsobené nadměrným mechanickým opotřebením.

(3) Reklamace musí být podány písemnou formou.

ochrana osobních údajů:

(1) Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu shop.brit.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

(2) Veškeré osobní údaje podléhají ochraně osobních údajů dle zákona č.101/2000Sb. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy, jež získal od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat pouze pro účely statistického zpracování, přímé komunikace se zákazníkem, příp. k zasílání obchodních sdělení a nabídek.

Produkty

Výrobci

Kontakt

 • Štolcova 58a
 • 618 00 Brno
 • provoz: PO-PÁ 7.00 - 15.30 hod.
 • tel: 548 539 557
 • fax: 548 226 074
 • kancelář: 774 223 190
 • mobil: 607 283 348

broušení nástrojů

Břit - broušení nástrojů

 

DIMAR